Fiktionläsare på spännande äventyr

”Gott” vs ”ont” samhälle – samhällskritik på agendan

Vi har precis avslutat läsningen av olika framtidsskildringar med dystopiska inslag, arbetet med loggboken och litteratursamtalen i grupp. Loggboken, som är ett bra verktyg för att träna förmågan att reflektera över det lästa, ska användas som stöd under arbetet med bokanalysen. En väl genomarbetad läslogg underlättar analysarbetet, som är litteraturvetenskapligt inriktad, för att få ut mer av det lästa. Begreppen, vi använder oss av, har vi arbetat med tidigare och finns i tankekartan som delats ut i samband med min genomgång.

Se filmklippet ”textkopplingar” som finns i vårt Google Classroom inför kommande lektion. Genom arbetet ska vi bland annat urskilja gemensamma mönster och samband mellan dystopiska texter. Fundera också på varför du tror att dystopier är så populära bland ungdomar och hur du ser på framtiden och de utmaningar den ”riktiga” världen står inför…Hur föreställer du dig framtiden? Vilka utmaningar finns, vilka hotbilder finns i vår samtid och vilka möjligheter har vi att bidra till en mer hållbar värld?

Framöver ska vi fortsätta utforska dystopier som varnar och väcker debatt. Inom kort presenteras nästa bok genom ett digital möte med bokens författare. Visst, låter det spännande?

Vi vann pris i arkitekttävlingen – Dikterna om framtidens Trelleborg ställs ut för tredje gången

En fin avslutning på det kreativa arbetet blev ett pris i arkitekttävlingen med följande motivering:

Eleverna har lyckats fånga en känsla av framtidens Sjöstad med hjälp av att uttrycksfullt måla ”bara” med ord. Miljöpoesin är personlig och levande, framkallar bilder hos läsaren och ger upplevelser som dröjer kvar. 

Bra jobbat! Just nu ställs diktsamlingen ut på stadsbiblioteket i Trelleborg. Den första utställningen i våras var i skolans mediatek i samband med Skåne Innovation Week. Därefter, under sommaren, i arkitektutställningen Kuststad 2025.


 

Hej alla elever på Bäckaskolan och Väståkraskolan!

Så roligt det var att träffa er och dela något som är viktigt för oss alla, det vill säga bra studiestrategier. Vi har utvärderat och kommit fram till många bra saker om vårt samarbete, bland annat att det var roligt och viktigt att lära sig om effektiva studiestrategier och förmedla studietipsen vidare till er. Vi tycker det är bra att börja arbeta med studiestrategier tidigt och göra det genom hela skolgången.

Under presentationerna fick ni ta del av följande studiestrategier:

  • Läsinspiration och lässtrategier, bland annat Läsfixarna
  • Olika minnestekniker
  • Så kan du använda digitala lärresurser, bland annat quizlet och memrise
  • Repetitionmetoder
  • Motivation – rätt inställning och drivkraft
  • Varför du ska nyttja läxhjälp
  • Datorn – ditt bästa hjälpmedel i skolan
  • Att lära på internet och de fyra farorna
  • Hantera stress i skolarbetet
  • Källkritik

Det var kul att både ha kontakt inför workshopen via vår blogg och att få genomföra presentationerna samt att träffas igen efter lovet. När skolarbete är ”på riktigt” blir det meningsfullt och lärorikt. Vi är så klart nyfikna vad ni tycker om besöket på SSG och hur ni arbetat vidare med studiestrategier på er skola. Skriv gärna en hälsning till oss!

Bästa hälsningar

Maria och eleverna från SSG

Klicka på länkarna för att läsa vad tidningarna har skrivit om vårt gemensamma arbete:

Gymnasieelever tipsade fjärdeklassare om studieteknik – Trelleborgs Allehanda

Studieteknik i fokus när eleverna fick agera mentorer – 24 Trelleborg

Lära för livet – Grundskolan mötte gymnasiet – Trelleborgs kommun