Kreativ design för lärande

Real Case – Lärande för hållbar utveckling

Författare: willepetersson (Sida 1 av 2)

Vi får arbeta som reportrar

Vårat nya real case uppdrag handlar om att göra världen till en bättre plats. Genom att arbeta som reportrar genom tävlingen ”unga reportrar” som företaget Håll Sverige rent anordnar får vi lärdom om dem globala målen.

Real case uppdraget innefattar att vi ska agera reportrar, genom att genomföra olika intervjuer och studiebesök hos olika företag och personer som är insatta i just dem globala målen som finns til för att gör välden till en bättre plats. Efter att ha gjort studiebesök och intervjuer är tanken att vi skall ha fått lärdom om dagens påverkan på framtiden. Lärdom som vi senare skall göra ett reportage om i form av text eller film.

Reportaget vi skall göra kommer vi sedan tävla med, både nationellt och internationellt genom tävlingen ”unga reportrar”. Vi tycker att det skall bli väldigt intressant att få åka på studiebesök och få göra intervjuer eftersom att det inte liknar något vi gjort tidigare. Vi tycker om att göra uppdrag inom real case då det för oss känns som att vi får våran röst hörd.

Wille och Emilia

Boksamtal är lärorikt

Idag har vi under lektionen i grupper samtalat om de olika framtids böckerna vi just nu läser. Böckerna vi pratat om heter ”hungerspelen”, ”så har jag det nu” och ”the wolves of mercy falls”.

Vi tycker att våra böcker är bra och rekommenderar dem till varandra. Vi har tillsammans delat våra tankar kring böckernas handling och diskuterat vad som var bra respektive dåligt. Vi pratade även om svårigheter när det gäller läsningen och kom fram till att vi uppfattar böckernas handling bäst när vi lyssnar och läser samtidigt.

Det vi lär oss genom att ha boksamtal är att prata inför en liten grupp, vi lär oss berätta och rekommenda böcker för varandra vilket senare lockar till fortsatt läsning. Genom att lyssna på hur dem andra arbetar med böcker kan man få lärdom till nästa gång, vi får även grundkunskaper om dem böckerna dem andra i gruppen läst, och om man dessutom redan läst en bok som någon annan berättar om kan man ta del utav vad den personen tyckte om boken.

Vi kopplar alla våra böcker till dystopi då dem alla utspelar sig i framtiden. Framtiden för oss innebär en extrem utveckling inom teknik det innebär dessutom något övernaturligt. även samhället har genomgått en slags förändring som gör att allt uppfattas som mörkt och dystert.

Wille, Emilia och Julia

 

Målet är att få A i alla ämnen

Just nu sitter jag på mitt rum totalt koncentrerad på att lyssna på boken A i alla ämnen. För det är ju precis det som är mitt mål. Att få A i alla ämnen. Det jag tycker är intressant med den här boken är att den har mycket man kan relatera till, och även saker som man kan ta till sig och använda sig av i kommande uppgifter. Något som kanske är lite ovanligt att fästas vid, men som gjorde mig mest intresserad av att börja läsa den här boken var att den var uppdaterad. Till exempel från det gamla betygssystemet till det nya (A-F) detta tycker jag gör boken mer aktuell i dagsläget och därför mer intressant att läsa.

 

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén