Plugga smart – Elever lär elever effektiva studiestrategier

I ett av årets Real Case Lära för livet har vi lärt oss effektiva studiestrategier och samtidigt bidragit till att engagera elever i grundskolan (årskurs 7 och 4) i att också lära sig effektiva studiestrategier. Att känna till och använda effektiva studiestrategier hjälper oss att bli mer aktiva i vår egen lärandeprocess och bidrar till livslångt lärande.

Vi fick vara med och planera två workshops i skolans meditatek som gick ut på att vi skulle lära av och med varandra kring olika studietekniker. Vi fick förbereda oss väl för att hålla 5 minuters presentationer efter konstens alla regler och sedan hålla i samtal/diskussion tillsammans med yngre elever grundskolorna Väståkraskolan och Bäckaskolan.

Gemensamt läste vi boken A i alla ämnen, skrev läsloggar, hade boksamtal och bloggade för att lära oss mer om olika studiestrategier. Vidare arbetade vi med UR:s filmserie ”Orka plugga”. Vi har samlat några av våra studietips på bloggen; se strategibanken.

Detta Real Case skildrar vårt viktiga arbete med mål 4 som handlar om inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och möjlighet till livslångt lärande för alla.

Läs mer om vårt arbete via länkarna:

Gymnasieelever tipsade fjärdeklassare om studieteknik – Trelleborgs Allehanda

Studieteknik i fokus när eleverna fick agera mentorer – 24Trelleborg

Lära för livet; Grundskolan mötte gymnasiet – Trelleborgs kommun