Real Case – Samverkan skola arbetsliv och samhälle

Ett av skolans viktiga uppdrag är att samverka med företag och andra aktörer som kan berika skolverksamheten och integrera den i det omgivande samhället. Real Case innebär att elever genomför ett uppdrag från arbetslivet ”på riktigt”.

Värdeskapande lärande innebär att elever tillsammans lär sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något värdefullt för individer utanför gruppen. När skolarbete är på riktigt blir det viktigt för eleverna!