Läsning ger oss vingar – Om våra läsprojekt

Med skönlitteratur som bas i lärande för hållbar utveckling lär vi känna oss själva, våra medmänniskor och vår omvärld. Tanken är att vi ska utvecklas som världsmedborgare genom bland annat läsa kritiskt, analytiskt och reflekterande och mötas i rika fördjupande litteratursamtal.

Vi är delaktiga i ett meningsskapande och får genom undervisningen möjlighet att fundera över vår egen roll och utveckla handlingskompetens i syfte att påverka världen vi är en del av. Skönlitteraturen hjälper oss att se världen ur flera olika perspektiv och öppnar upp för nya insikter. Läsning ger oss vingar!

Läs mer om våra olika läsprojekt via länkarna:

Berättelser som förändrar – Nationellt läsprojekt