Söka, granska och använda information

Hur och var hittar du information? 

Att kunna hitta och söka efter information är inte bara sådant du gör i skolan utan också på fritiden. Du kommer även att använda dig av det i framtiden. På Internet kan du söka information om det mesta, men det gäller att granska källorna noggrant. Ställ källkritiska frågor exempelvis Vem har skrivit texten och var är det publicerat?Vilket syfte har innehållet och hur trovärdigt är det?

Om det är ett skolarbete man ska söka information till så är det viktigt att granska så att sidan man använder är giltig eftersom att det finns mycket falsk information. Wikipedia är ett bra exempel på hemsida som man får använda till skolarbete, men viktigt att tänka på är att Wikipedia är en hemsida där vilken person som helst i hela världen kan gå in och skriva information utan någon vidare utbildning, därför är det viktigt att vara källkritisk när man tar användning av denna sorts hemsidor. Om man vill använda sig av just Wikipedia som informationskälla så kan man jämföra det som sår på Wikipedia med andra hemsidor och sedan överväga vilket som stämmer. När man tar information ifrån en hemsida så är det viktigt att man skriver var man har tagit informationen ifrån och vem som skev informationen från allra första början.

Biblioteket är ett ställe där man kan få hjälp att hitta bra information med hjälp av böcker och tidningar men även cd -skivor och filmer. Böcker är bra till skolarbete då de innehåller bra information. Dock försvinner böcker allt mer och mer som läromedel för skolor idag. Idag använder sig skolor mycket av datorer, IPad och mobiler i undervisningen. Ibland kan det hända att man söker sig till bibliotek för att hitta specifik information till ett skolarbete som man kanske inte kan hitta via en dator. Viktigt att tänka på är att man även då måste källhänvisa till vilken bok och författare man tagit informationen ifrån.

Källor

Markstedt, C-J. & Eriksson, S. ( 2008) Svenska impulser 1. Sanoma utbildning.

Länkar

Kolla källan – Skolverket

Checklista för källkritik – Skolverket