Kreativ design för lärande

Real Case – Lärande för hållbar utveckling

Tagg: läsförståelse

”Svåra sagor” – bakom kulisserna inför författarbesök

Den 25 november får ni möjlighet att träffa Christina Wahldén på Söderslättsgymnasiet!

Våldtäkt, hedersmord, sexuellt utsatthet på nätet, självmordstankar, svåra sjukdomstillstånd är några av Christina Wahldéns ”tunga” bokämnen som får uppmärksamhet i det läsande- och reflekterande rummet på SSG. I ett läsprojekt på Resurscentrum läser eleverna tre av hennes böcker på egen hand. Vi ägnar oss också åt högläsningsaktiviteter och fokus på läsförståelse, kritiskt tänkande och reflekterande samtal gällande boken Hej, snälla! Det är en lättläst bok om ett svårt ämne.

Låt oss prata om vad det innebär att vara medmänniska. Hur är en god respektive mindre god medmänniska? Kan vi vara goda medmänniskor på olika sätt?

Högläsning varvat med era frågor och behov av samtal kommer att vara i fokus, som alltid. När vi läser har vi hela känsloregistret påkopplat och genom modellering får ni möjlighet att se hur en aktiv läsare gör. Före högläsningen samtalar vi om bokens titel och därefter stort fokus på omslaget och bildens budskap; ”En bild säger mer än tusen ord”. Ni får gissa vem kvinnan på bilden är, vad det står på hennes skylt och vem som finns på hennes fotografi. Genom övningen kan ni få syn på hur mycket ”text” en bild innehåller. Vi lär oss tillsammans tyda bildens språk.

Därefter läser vi texten på bokens baksida och stannar upp för att reflektera kring följande ”Det sitter en ung, romsk kvinna på marken och tigger. När Mia skyndar förbi ser hon att kvinnan väntar barn. Men Mia ger henne ingenting. Varför gör hon inte det?” Ni skriver ner tankar som dyker upp; se kommentarer. Vidare läser vi första kapitlet, stannar upp vid nya ord och avslutar sedan med att fundera kring vad kommer att hända framöver när Mia valt att ge den unga kvinnan ett paket pannkakor. Vad kommer att hända framöver? Se kommentarerna. Nästa lektionstillfälle fortsätter högläsningen och samtalen…

Eftersom vi har tillgång till gränslöst lärande använder vi digitala lärresurser och Google Classroom. Vi samlar frågor; se bild som vi ska skicka digitalt till Christina inför författarbesöket. Vem vet kanske sammankopplas vi med andra elever som också läser Hej, snälla! 

Låt oss se vad vi finner när vi utforskar tillsammans…

 

img_4478

 

Vilken bok vill du skicka vidare?

Fokus på personliga läsupplevelser 

Estetisk läsning handlar om ditt personliga möte med boken du valt att läsa; hur du tolkar och förstår innehållet utifrån dina erfarenheter och förkunskaper. Genom skönlitteraturen lär du känna dig själv, dina medmänniskor och din omgivning. Vi har fokuserat på att lära känna karaktärerna i böckerna och hur de förändras. Läsningen pågår både i skolan och utanför och under läsningens gång arbetar vi med digitala läsloggar  i Google Classroom och boksamtal i par/grupp. 

Processen avslutas med en kreativ muntlig bokpresentation; Do it your way! som går ut på att du får välja hur du vill genomföra din presentation och planera för presentationen på ett genomtänkt sätt. Du får ett yttre ramverk att förhålla dig till (koppling till kunskapskraven), men det inre ”motivet” designades av dig. I stort sätt är det fritt fram att låta kreativiteten flöda…

Förförståelse och exempel är viktigt för att få en god start därför har vi tittat och lyssnat till några konkreta exempel (filmklipp) på hur man kan göra, samt samlat en lista med tips för att komma igång med uppgiften. Ni har tidigare fått vägledande respons på presentationer (Presentation av blogg och vlog), vilket möjliggör för er att gå vidare i lärandeprocessen och höja kvaliteten på bokpresentationerna.  Reflektion kring arbetsmetod, innehåll, process och resultat har gjorts genom Exit Tickets i slutet av varje arbetspass.

Syftet med uppgiften är att du ska läsa och och få en personlig läsupplevelse som delas med andra för att bidra till läslust. Win-win! Dessutom är syftet att stärka läsförståelsen och förmågan att sammanfatta, analysera och reflektera över det lästa. Ytterligare ett syfte är att stärka kreativt tänkande och förmågan att göra ”unika” muntliga presentationer inför en grupp där den digitala tekniken använts för att ge stöd åt lärandet.

Flera vägar mot målet – Reflektion efter presentationerna

Bokpresentationerna genomfördes i grupper. Kamratbedömning Two stars and one wish tillämpades för att stärka din lärandeprocess, därefter fick ni skriva era första kommentarer på bloggen utifrån frågan: varför vill du att andra ska läsa boken du läst?

Vi vill synliggöra att det finns flera vägar mot målet även om vi utgår från en gemensam yttre ram. Dessutom vill vi lyfta fram läsningens betydelse och understryka att det finns en bok för alla. Om du inte håller med behöver du fortsätta ”leta” efter boken som fångar dig! Skicka boken vidare…

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén